Általános Szerződési Feltételek – (ÁSZF)

 

Amennyiben felhasználója kíván lenni a Pixelmarketing.hu weboldalnak, illetve szolgáltatásainak, kérem figyelmesen olvassa el ezen az oldalon olvasható Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

 • Jelen oldal nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül közlésre;
 • a szerződés nyelve magyar;
 • jelen szerződés egyenértékű egy papíron megkötött szerződéssel.

 

szerződő felek:

 • ezen a honlapon található megrendelő űrlap kitöltője, mint IGÉNYLŐ
 • weboldal tulajdonosa, mint SZOLGÁLTATÓ között köttetik.

IGÉNYLŐ valós személy vagy vállalkozás. Az IGÉNYLŐ honlap karbantartási szolgáltatást igényel a weboldalon erre kialakított megrendelő űrlap kitöltésével és a SZOLGÁLTATÓNAK történő elküldésével. 

IGÉNYLŐ kijelenti, hogy az általa, magáról, vagy az Ő általa képviselt vállalkozásról valós adatokat ad meg. Amennyiben nem így tesz, bűncselekményt követ el.

 

A szerződés létrejötte

 

A szerződés a megrendelés leadásának napján lép hatályba. A szerződést az IGÉNYLŐ elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt az űrlap beküldésével egyidejűleg elfogadja. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jelen szerződésben foglalt jogaikat a SZOLGÁLTATÓ és IGÉNYLŐ csak a másik fél előzetes írásbeli jóváhagyásával engedményezhetik.

 

WordPress honlap technikai karbantartásáról

 

IGÉNYLŐ jelen szerződés elfogadásával WordPress technikai karbantartási szolgáltatást vesz igénybe, mely havi ütemezésű díjfizetésre kötelezi az általa választott időintervallumig (három hónap vagy egy év).

SZOLGÁLTATÓ tudomásul veszi, hogy az IGÉNYLŐ részére folyamatos és rendszeres technikai WordPress karbantartási szolgáltatást (továbbiakban: WP karbantartás) kell nyújtania. A WP karbantartást a SZOLGÁLTATÓ az igénylés leadásától számított 3 munkanapon belül megkezdi a lentebb lévő feltételek teljesülése esetén. A karbantartások napi végrehajtási időpontja minden nap 7 és 23 óra között történik – kivéve a szombati napok.

Az IGÉNYLŐ tudomásul veszi és elfogadja, hogy SZOLGÁLTATÓ saját adminisztrátori jogkörrel és teljes jogosultsággal rendelkező karbantartói fiókot (azaz hozzáférést) hoz létre a karbantartandó weboldalon. Ezt a karbantartói fiókot a karbantartási szerződés teljes idejére az IGÉNYLŐ fenntartja annak jogosultsági szintjét nem állítja át.

A szolgáltatás megkezdésének feltételei:

 1. az első havidíjat az IGÉNYLŐ befizette;
 2. az IGÉNYLŐ a weboldal hozzáférési adatait maradéktalanul elküldte.

 

Szerződési idő

 

 • A SZOLGÁLTATÓVAL kötött szerződés mindig határozott idejű szerződés,
 • A WP karbantartás havidíja a szerződési idő alatt változatlan marad.
 • Az egy éves WP karbantartási szerződés lejártakor automatikusan meghosszabbítódik a következő 12 hónappal.
 • A három hónapra szóló szerződés nem hosszabbítódik meg a következő három hónappal. Lejártakor már csak az egy éves szerződés köthető meg.

 

 

Fizetési mód és határidő

Fizetési mód: banki átutalás
Fizetési határidő: 5 nap

IGÉNYLŐ kötelességeinek ismertetése

 

A karbantartandó weboldal hozzáférési adatait átadja a SZOLGÁLTATÓNAK, mely tartalmazza:

 1. A weboldal adatbázis, webtárhely és honlap adminisztrációs felületének elérhetőségeit. (Elküldése előtt meggyőződik a hozzáférési adatok valódiságáról és időszerűségéről.)
 2. A hozzáférési adatokban bekövetkező esetleges változásról 6 napon belül értesíti a SZOLGÁLTATÓT.
 3. Fenti adatokat elektronikus formában küldi meg, melyhez a SZOLGÁLTATÓ űrlapot biztosít az  IGÉNYLŐ részére.

 

Kapcsolattartás a SZOLGÁLTATÓVAL

Elektronikus levélben (e-mail) történő kapcsolattartás, az elektronikus szerződésben (leadott űrlapon) megadott személy által.

Felelősség korlátozása

 

A SZOLGÁLTATÓ semmilyen formában nem tehető felelőssé az alábbi esetekben:

 • a karbantartott weboldal hálózati, webtárhely vagy egyéb technikai hibájából eredő üzemszünetéért – mely tőle független esemény;
 • a SZOLGÁLTATÓ az általa nyújtott szolgáltatás keretén belül maximálisan a IGÉNYLŐ érdekeit figyelembe véve cselekszik, az esetleges hálózati vagy direkt támadásokkal szemben, az úgynevezett “0-Day / Zero-Day / Nulla napos” sebezhetőségekkel szemben 100%-os védelmet nem tud garantálni – mint ahogy nem garantálja egyetlen nemzetközi vagy hazai vállalkozás sem;

 

Szolgáltatás felmondása,
szerződés megszüntetése

 

A felmondásról általában

 

 • IGÉNYLŐ tudomásul veszi, hogy a szerződés lemondásakor nem kap visszatérítést a felmondás időpontjáig befizetett díjból.
 • Díjfizetési hátralék felhalmozása nem fogadható el hallgatólagos szolgáltatás lemondásnak. Hátralék felhalmozása esetén a havi díjfizetési kötelezettség továbbra is fennáll!

A felek a 30 napos felmondási időben állapodnak meg, ezen időn belül egymással pénzügyileg elszámolnak. A felmondási idő leteltét követő 24 órában a SZOLGÁLTATÓ az IGÉNYLŐ-től kapott adatokat törli.

Az IGÉNYLŐ a szolgáltatás lemondásával tudomásul veszi, hogy a karbantartás alá vont weboldalának biztonsági mentései, nem lesznek elérhetőek a szerződés megszünésével. Továbbá a vállalt garancia érvényét veszti SZOLGÁLTATÓ részéről, hiszen az addig általa karbantartott weboldal már SZOLGÁLTATÓ felügyelete nélkül üzemel tovább.

IGÉNYLŐ felmondása esetén

 

IGÉNYLŐ-nek lehetősége van 30 napos felmondási idővel és indoklással felbontani a szerződést. Az indoklásnak részletesen tartalmaznia kell az általa észlelt hiányosságokat, melyek indukálták az IGÉNYLŐ részéről a szerződés felbontását. Szolgáltatás lemondása csak írásban és e-mailben lehetséges. A SZOLGÁLTATÓ kizárólag az általa visszaigazolt, olvasott és jóváhagyott levelet (e-mail) tud elfogadni hiteles lemondásnak.

A 12 hónapos (egy éves) WP karbantartási szerződés egy éven belüli IGÉNYLŐ általi felmondása esetén a kedvezményes havidíj visszamenőleges megvonásával jár. Azaz IGÉNYLŐNEK minden hónapban a kedvezmény nélküli (teljes) havidíjat kellett volna megfizetnie. Ez alapján az IGÉNYLŐ kötelezi magát a keletkezett díjkülönbség megfizetésére. 

(példa, egyértelműsítés: 12 hónapra igényelt szolgáltatást az IGÉNYLŐ az ötödik hónapban felbontja, emiatt a kedvezményes havidíj megállapítás nem járt volna az IGÉNYLŐNEK. Így visszamenőlegesen az elmúlt négy hónapban a 25.000 forintos szolgáltatási havidíj kerül számlázásra, melyből kivonásra kerül az addig befizetett havidíjak összege.) A különbözeti számlát a SZOLGÁLTATÓ egy összegben és 10 napos fizetési határidővel kiállítja IGÉNYLŐ részére.

 

Díjszabás

 

A SZOLGÁLTATÓ az alábbi szolgáltatási díjakat számlázza:

 • A 12 hónapra szóló WP karbantartási szolgáltatás kedvezményes havidíja: 8.500 forint / weboldal.
  • Kedvezményes havidíjat a SZOLGÁLTATÓ kizárólag a 12 hónapra szerződött IGÉNYLŐNEK biztosítja.
 • A 3 hónapra igényelt WP karbantartási szolgáltatás havidíja: 25.000 forint / weboldal.

Előfizetőknek járó díjmentes szolgáltatások

 

Az itt felsorolt munkálatokat a SZOLGÁLTATÓ külön díj felszámolása nélkül végzi el előfizetője részére:

 

 • WordPress rendszermag frissítés;
 • WordPress bővítmény frissítés;
 • Weboldal vírusmentesítés;
 • Feltört honlap helyreállítás;
 • Divi 3.0 sablontéma frissítése;
 • WPML bővítmény frissítése;
 • Google Analytics beállítás;
 • Search Console telepítés;
 • Facebook-képpont beállítás;
  Honlap gyorsítás szükség esetén félévente;
 • Napi biztonsági mentés készítés és eltárolás (biztonsági mentések megőrzése a szerződési idő alatt visszamenőlegesen maximum 300 napig);
 • Fokozott biztonság kialakítása a karbantartott honlapon (a lehető legbiztonságosabb konfiguráció beállítása, kapcsolódó bővítmények telepítése szakszerűen);
 • Weboldal nyitólapjának és további 9 aloldal SEO beállítása szakszerűen;
 • Segítségnyújtás videós prezentációval havonta 1 alkalommal (15 perc);
 • Általános tanácsadás a karbantartott weboldallal kapcsolatban;
 • Általános segítségnyújtás e-mailen keresztül havi 10 alkalommal;
 • Kisebb, apró weboldal módosítások havi 10 alkalommal;
 • Díjmentes SSL certifikáció telepítése, beállítása és beüzemelése a weboldalon (feltétel: a webtárhely szolgáltatódnál biztosított a Let’s Encrypt certifikáció elérése és használata);
 • Weboldalhoz kapcsolódó tárhely ügyintézések;
 • Weboldal költöztetése másik szolgáltatóhoz;
 • Teljes garancia az elvégzett munkákhoz a szerződési idő alatt, azaz fellelt hibát a SZOLGÁLTATÓ 24 órán belül javítja.

   

  Kiegészítés

  Ezen oldalon olvasható felhasználási- és általános szerződési feltételeket (ÁSZF) a Pixelmarketing.hu weboldal tulajdonosa időközönként felülvizsgálhatja, azt bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és kizárólag az életbe lépést követő elektronikus szerződésekre vonatkozik.

   

  A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

   

  (utolsó módosítás: 2017. december 22.)

   

  pixelmarketing

  WordPress weboldalak, webáruházak és blogok technikai karbantartása, tovább fejlesztése, sebességre optimalizálása és SEO beállítása előfizetőknek.

  Korlátlan, díjmentes vírusmentesítés és feltört honlap rendbehozatala.

  © 2002 - 2018 Pixelmarketing.hu